Služby

Externí montáže

imgExterní montáže jsou samostatným provozem akciové společnosti ŽĎAS. Provádí a zajišťují demontáže, opravy, montáže, seřízení a uvedení zařízení do provozu. Zařízení jsou montována technikou firmy ŽĎAS, práce je poskytována v dobré kvalitě a v požadovaných termínech. Odborné a jazykové znalosti pracovníků jsou zárukou dobrého výsledku práce i v zahraničí. Prováděna je také demontáž a přemístění strojírenských zařízení velkých hmotností i ve stísněných podmínkách. Pracovníci externích montáží s úspěchem uskutečnili montáže velkých investičních celků jako je Středojemná válcovna Poldi Kladno, Středně profilová trať NH Ostrava Kunčice, šéfmontáž Středně profilové válcovny v Íránu, Turecku, Rumunsku a Sochorové válcovny v Pákistánu a bývalé Jugoslávii. Rovněž se podílejí na zajišťování generálních oprav strojů a zařízení.

img

Rekonstrukce a modernizace

Dílčí opravy a generální opravy kusových zařízení a výrobních linek jsou většinou vyvolány nákladnou údržbou stávajících zařízení, jejich nízkým výkonem a náročnými požadavky na ekologii provozu. Na základě těchto skutečností je většina oprav směřována do oblastí, které zahrnují:

  • konstrukční a dispoziční řešení požadovaných parametrů
  • opravu a výměnu činných mechanických částí
  • výměnu těsnicího materiálu
  • rekonstrukci a modernizaci pohonných jednotek
  • instalaci řídicích a automatizačních prvků

Vývoj trhu směřuje ke zvyšování kvality výrobku, zúžení výrobních tolerancí a k zavádění nových typů. Současně působí i neustálý ekonomický tlak na snižování jejich ceny. Ke splnění požadavků trhu vede buď cesta nových výrobků nebo cesta rekonstrukce a modernizace stávajících zařízení. Pro oba směry má ŽĎAS k dispozici týmy odborníků, kteří jsou připraveni splnit potřebné požadavky.

Generální dodávky zařízení

V dlouhodobé tradici firmy ŽĎAS jsou dodávky kompletních zařízení takzvaně „na klíč“. To znamená, že vedle konstrukce,
projekce, výroby a montáže, zajistí ŽĎAS jednotlivé dílčí součásti, jakými mohou být například hydraulické válce, agregáty
nebo ovládací bloky. V konkrétních případech se jedná o vlastní konstrukci a výrobu ve firmě ŽĎAS, k dispozici jsou projekční pracoviště stejně tak jako moderní výrobní provozy vybavené obráběcími stroji a technologickými pracovišti na úpravu povrchu. Vedle hydraulických válců jsou vyráběny hydraulické agregáty a ovládací bloky.

Servis

Vztah k zákazníkům je ve vyspělém průmyslovém světě dán také starostí o povýrobní servis a údržbu dodaných zařízení. Servisní pracoviště společnosti ŽĎAS je proto k dispozici doslova po celých 24 hodin a není oblast, ve které by si zkušení servisní pracovníci nedokázali poradit a najít řešení, jak umožnit bezproblémový provoz dodaných zařízení.

img img
Linka s postupovým automatem TP 2500 na výrobu autokol Linka s hydraulickým lisem CYAA na výrobu výztuží automobilů

 
Design by TRINET a.s.