BOZP

ŽĎAS,a.s. v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 

img ŽĎAS, a.s. věnuje značnou pozornost bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Každým rokem jsou do plánu investic zařazeny investiční akce na zlepšení BOZP. Od roku 1980 byly v řádech stovek miliónů Kč realizovány investice do oblasti BOZP. Na základě měření došlo k poklesu koncentrací škodlivých faktorů především na rizikových pracovištích, a tím i zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců a v posledních letech i snížení počtu pracovních úrazů. S ohledem na harmonizaci legislativy BOZP EU s českou legislativou z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci společnost trvale sleduje změny v této oblasti a průběžně přijímá opatření vedoucí k zajištění souladu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve společnosti s požadavky právních norem a rozhodnutí orgánů státní správy a dozoru.

Z důvodu neustálého zlepšování v oblasti BOZP společnost od roku 2005 úspěšně zavedla systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001: 1999. V letech 2006 až 2008 zavedený systém obhájila při kontrolních auditech podle nové normy OHSAS 18001:2007. Systém je součástí integrovaného systému řízení ŽĎAS,a.s., který dále zahrnuje systém řízení jakosti dle EN ISO 9001:2000 a systém pro ochranu životního prostředí dle EN ISO 14001:2004.

img

img

 
Design by TRINET a.s.