ŽĎAS a region

imgTovární haly a komíny firmy ŽĎAS tvoří dominantu města Žďár nad Sázavou. Na protilehlé straně jim konkuruje historicky mnohem starší areál bývalého cisterciáckého kláštera. Tomu vévodí kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, postavený vynikajícím architektem Janem Blažejem Santinim Aichlem. V roce 1994 byla tato památka zařazena do Seznamu světového dědictví UNESCO.
Vedle řady kulturních aktivit, podporovaných akciovou společností ŽĎAS, je také významná přímá a dlouhodobá spolupráce s představiteli samosprávy města. Také oni velice dobře chápou význam firmy, která je vzhledem ke svému obratu největším přispěvatelem do městského rozpočtu. Vedle příspěvků, vyplývajících ze zákona, je ŽĎAS také podílníkem a sponzorem konkrétních městských aktivit.
Značka ŽĎAS se ale také objevila na nejvyšších vrcholcích Himalájí, plavila se na plachetnici kolem světa a objevuje se pravidelně při různých kulturních a sportovních akcích. Komorní hudební a pěvecká sdružení, stejně tak jako sportovní oddíly podporované firmou ŽĎAS obsazují první příčky v různých soutěžích a přehlídkách. V sociální oblasti je nezanedbatelný příspěvek do zdravotnictví, určený především na modernizaci okresní nemocnice

v blízkém Novém Městě na Moravě.

img img img
Zámek Kinských
Nádvoří zámku dr. Kinského Areál poutního kostela na Zelené hoře
img img img
Kostel sv.Václava ve Zvoli Stará radnice ve Žďáře n. S. Správní budova ve Žďáře n.S.

 
Design by TRINET a.s.