Historie

 • 1252 – v souvislosti se založením žďárského cisterciáckého kláštera přicházejí do kraje první prospektoři, hledající nejdříve stříbrnou a později železnou rudu.
 • 1399 – první písemné zprávy o přímé výrobě železa v hamrech s redukčními pecemi v oblasti Žďárska.
 • 1614 – zahájení provozu první vysoké pece s nepřímým způsobem výroby železa v areálu žďárského kláštera.
 • 1838 – v železárnách v Polničce u Žďáru je zahájen provoz válcovny na výrobu železničních kolejnic. Komplex Ransko-polničských železáren patřil v té době k největším v českých zemích a dodával hutnické a strojírenské výrobky do celé Evropy.
 • 1886 – v důsledku dlouhotrvající krize došlo k ukončení a zániku intenzivní železářské výroby na Žďársku.
 • 1951 – odlitím tradičního zvonu byla obnovena historická tradice a zahájena výroba v největším podniku Českomoravské vysočiny, dnešní akciové společnosti ŽĎAS.
 • 1956 – dokončen vývoj a zahájena výroba mechanických lisů vlastní konstrukce.
 • 1959 – dodávka první spojité sochorové válcovací trati (Čerepovec – SSSR).
 • 1963 – zahájení výroby v největší hale č. 5 umožňující montáž nejtěžších komponentů.
 • 1979 – vyroben první postupový automat TP.
 • 1989 – ve slévárně metalurgického závodu odlita dvoumiliontá tuna oceli.
 • 1991 – do provozu uvedena nejmodernější válcovna profilů v Indickém Visakhapatnamu.
 • 1992 – privatizace podniku a vznik akciové společnosti ŽĎAS, a.s.
 • 1996 – ŽĎAS, a.s., obdržel certifikaci systému jakosti ISO 9001.
 • 2000 – získání 21. zlaté medaile na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně za Kontejnerové hydraulické nůžky na šrot CNS 400 K
 • 2002 – do ŽĎAS, a.s., vstupuje strategický partner a majoritní vlastník, slovenská firma Železiarne Podbrezová, a.s.
 • 2007 – získání 22. zlaté medaile na MSV Brno za exponát Hydraulické paketovací nůžky na šrot CNS 1100-CV2.
img img img
Výstavba podniku Zahájení provozu První tavba
     
img img img
Setkání zaměstnanců Válcovna pro Čerepovec Jeden z prvních zaměstnanců

 

 
Design by TRINET a.s.