Tvářecí stroje

 

tvářecí stroje žďas, a.s.Výroba tvářecích strojů má v akciové společnosti ŽĎAS tradici dlouhou více než půl století. Od základních, jednoduchých typů, vyráběných zpočátku podle převzaté dokumentace, byl po vybudování vlastní vývojové základny tento obor rozšířen do několika specializovaných skupin. Dnes je proto firma ŽĎAS schopna pokrýt všechny běžné i nadstandardní požadavky svých zákazníků na provedení lisů nebo velikost parametrů.
Díky zkušenosti konstrukčního týmu a moderně vybaveným výrobním provozům jsou dnes vedle unifikovaných řad jednotlivých typů tvářecích strojů nabízeny také návrhy a realizace nestandardních kusových či speciálních strojů. Jedná se především o zařízení pro hromadnou výrobu dílů pro automobilový či spotřební průmysl, a to samozřejmě s příslušnou mechanizací, nástrojovým vybavením a celým doprovodným systémem služeb a servisu.
ŽĎAS se tak řadí mezi přední výrobce tvářecích strojů, kteří jsou rovněž schopni navrhnout zákazníkovi zařízení podle speciálních požadavků, tzv. „na míru“. Dobrou referencí je proto nejen dlouhá řada zařízení dodaných v jednotlivých výrobních řadách, ale také desítky výrobních linek a strojů navržených a dodaných podle požadavků zákazníků. V poslední době je vynakládáno značné úsilí na střední a generální opravy, nejen námi dříve vyrobených zařízení, ale i na zařízení jiných výrobců. Opravy jsou zaměřeny jak na funkční opotřebení jednotlivých dílů lisů, tak na prvky bezpečnosti, nutné k zaručení provozování daného zařízení v dnešní době. Velká část oprav je spojena s modernizací lisů, se změnou pohonu a dalších částí lisů tak, aby splňovaly požadavky současných moderních technologií.
V základním členění jsou tvářecí stroje vyráběné pod značkou ŽĎAS rozděleny podle systému pohonu na mechanické a hydraulické lisy. Přitom je však respektováno vlastní využití jak pro plošné tváření z plechu, tak pro objemové tváření z kovového masivu. Oběma typům strojů je pak věnována stejná pozornost v samostatných specializovaných týmech odborníků. Vzhledem k tomu, že se využití strojů s různým pohonem pro výrobu konkrétních výlisků často kříží, snaží se skupina technologických specialistů firmy ŽĎAS najít vždy pro konkrétní výlisek či polotovar optimální a univerzálně využitelné zařízení.
 

 

 
Design by TRINET a.s.