Certifikace

Vývoj certifikace systémů

Pro neustálé zvyšování kvality a vysoké úrovně výroby byl zaveden a využíván ve ŽĎAS, a.s. systém řízení jakosti podle řady norem ISO 9000.

 • V roce 1993 splnila divize Metalurgie podmínky mezinárodní certifikace, kontrolované a garantované certifikační společností RW TÜV a zavedla certifikovaný systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001
 • V roce 1996 byl zaveden certifikovaný systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 ve strojírenské oblasti a byl certifikován společností LRQA.
 • V roce 2003 po vstupu strategického partnera a majoritního vlastníka Železiarne Podbrezová, a.s. porada vedení rozhodla o zahájení přestavby zavedeného systému jakosti, a to sloučením stávajících systémů jakosti, oblasti strojírenské a metalurgické výroby v jednotný systém jakosti, který bude certifikován jednou společností a bude integrován o požadavky norem EN ISO 14001: 2004, OHSAS 18001: 1999. Jako certifikační společnost byla vybrána a schválena představenstvem společnost RW TŰV.
 • V květnu 2005 proběhl ve ŽĎAS,a.s. certifikační audit nově zavedeného Integrovaného systému řízení, který byl rozšířen o požadavky normy EN ISO 3834-2, jakost ve svařování.
 • V květnu 2010 proběhl úspěšný 1. Kontrolní audit po 5. prodlužovacím auditu QMS dle EN ISO 9001:2008 a EN ISO 3834-2 a   2. Kontrolní audit po 1.  prodlužovacím auditu dle EN ISO 14001:2004 a BS OHSAS 18001:2007.
 • V květnu 2012 proběhl úspěšný 6. prodlužovací audit QMS dle EN ISO 9001:2008 a EN ISO 3834-2 a 1. kontrolní po 2. prodlužovacím auditu dle EN ISO 14001:2004 a BS OHSAS 18001:2007.

Úroveň zavedeného Integrovaného systému řízení je každoročně prověřována nezávislou certifikační společností  TŰV NORD Czech. s.r.o.

Přehled certifikátů systémů.

 

Vývoj certifikace výrobků

Při soustavném zvyšování kvality a náročnosti výroby bylo možné realizovat dodávky do oblastí, u kterých je vyžadováno od nezávislých certifikačních společností schválení výrobce, předepsány kvalitativní požadavky na výrobky a dozorovány přejímky. Firma ŽĎAS, a.s. zahájila procesy schvalování výroby převážně metalurgických výrobků:

 • V roce 1991 výroba polotovarů pro tlaková zařízení dle AD 2000 WO a ES 97/23 od německé společnosti TÜV NORD
 • V roce 1992 schválena výroba odlitků a výkovků od společnosti DET NORSKE VERITAS
 • V roce 1993 schválena výroba odlitků a výkovků od anglické společností LLOYD’S REGISTER, americké AMERICAN BUREAU OF SHIPPING a francouzské BUREAU VERITAS
 • V roce 1994 schválena výroba odlitků a výkovků od společnosti GERMANISCHER LLOYD
 • V roce 1996 schválena výroba výkovků pro jaderné elektrárny s reaktory VVER440, VVER1000 od společnosti ITI
 • V roce 2001 schválena výroba výkovků od japonské společnosti NIPPON KAIJI KYOKAI
 • V roce 2003 schválena výroba výkovků, odlitků a strojní opracování, výroba ozubení a tepelné zpracování od společnosti ČESKÉ DRÁHY
 • V roce 2007 schválena výroba odlitků od italské společnosti RINA. Výroba výkovků byla schválena již v roce 2003

Na pravidelné a přísně kontrolované podmínky Integrovaného systému řízení tak navazují schválení výroby od předních světových certifikačních společností, které umožňují výrobu konkrétních dílů určených pro nejnáročnější obory strojírenství.

Přehled certifikátů výrobků.

 
Design by TRINET a.s.