Výroba zařízení dle dodané dokumentace

Výrobní možnosti

Karuselové centrum SKD 40/47 D

 • 5-osé obráběcí centrum s CNC řídícím systémem SINUMERIK 840 D
 • maximální průměr obrobku 4 700 mm
 • maximální soustružená výška 2 500 mm
 • max. hmotnost obrobku 60 tun
 • vestavěné frézovací vřeteno
 • brousící zařízení na vnější a vnitřní průměry
 • automatizovaná výměna nožových držáků

 Obráběcí centrum FRUA 450

 • 5-osé obráběcí centrum s CNC řídícím systémem SINUMERIK 840 D
 • pracovní prostor pod portálem šířka 4 500 mm, délka 14 000 mm, výška 4 200 mm
 • vřeteník výkon 88 kW, otáčky max. 2 500 ot/min., kroutící moment max. 7 000 Nm
 • výměna obráběcích nástavců programem stroje
 • automatizovaná výměna nástrojů robotem
 • max. hmotnost obrobku 100 tun
   

Soustruhy (celkem 55 strojů) – opracování dílů do průměru 2 100 mm, délky 10 000 mm.

Karusely (celkem 10 strojů) – díly od průměru 200 mm do 4 000 mm, výška 2 500 mm.

Honovky (celkem 2 stroje) – díly od průměru 20 mm do 1 000 mm, délka 6 000 mm.

Brusky hrotové (celkem 8 strojů) – díly od průměru 5 mm do průměru 1 000 mm, délka 10 000 mm.

Bruska karuselová (1 stroj) – díly do průměru 2 600 mm, max. broušený průměr 2 500 mm, max. výška

obrobku 1 700 mm, max. broušená výška 1 400 mm, max. délka broušeného otvoru 800 mm.

Brusky naplocho (celkem 5 strojů) – plocha 2 200 mm x 8 000 mm, výška 2 250 mm.

Dělové vyvrtávačky (celkem 2 stroje) – díly od průměr 31 mm do 1 000 mm, délky 10 000 mm.

Vodorovné vyvrtávačky (celkem 60 strojů) – opracování dílů do výšky 415 mm a délky 15 000 mm na upínacích deskách, na otočných stolech do rozměru 4 000 mm x 4 000 mm.

Frézky konzolové (celkem 12 strojů) – opracování dílů o rozměrech do 300 mm x 1 400 mm, výšce 300 mm.

Frézky portálové (celkem 10 strojů) – opracování dílů o rozměrech do 1 600 mm x 8 000 mm x 1 500 mm.

Hoblovka (celkem 1 stroj) – opracování dílů o rozměrech 1 000 mm x 6 000 mm x 1 000 mm.

Obrážečky (celkem 4 stroje) – lze obrábět po obvodě do výšky 1 700 mm a v otvoru do výšky 850 mm, rozměr upínacího stolu je max. průměr 1 400 mm.

Vrtačky (celkem 14 strojů) – vrtání do průměru 100 mm, výška obrobku max. 1 600 mm.

Ozubení (celkem 24 strojů) – čelní m 0,6–30, průměr kola 10mm – 4 000 mm, šířka 1 mm – 600 mm; kuželové cyklopaloidní m 7–20, průměr 100 mm – 850 mm; kuželové přímé, šikmé m 2–14, průměr 40 mm – 800 mm; šneková kola m 1,5–20, průměr 40 mm – 1 500 mm; spojkový náboj (soudečkové ozubení) m 1,5–20, průměr 40 mm – 1 200 mm; ozubený hřeben m 1–12, frézováním m 12–45, délka 20 mm – 4 000 mm, šířka 1 mm – 400 mm; broušení čelních ozubených kol m 2–30, průměr 40 mm – 2 000 mm, šířka 1 mm – 650 mm; ozubené hřídele m 1,5–25, délka kusu

200 mm – 7 500 mm, průměr ozubení 50 mm – 800 mm, šneky m 1,5–20, průměr 20 mm – 300 mm; vnitřní ozubení –přímé m 1–12, průměr 30 mm – 1 500 mm, šířka 1 mm – 400 mm.
 

img img


Kontrolní možnosti – kontrola přesnosti na měřicím zařízení firmy HOEFLER do průměru kola 2 600 mm, včetně vytištění protokolu naměřených hodnot.

Svařování – svařovací robotizované pracoviště firmy CLOSS s polohovadlem pro díly do max. 3 700 mm x 7 000 mm,

výšky 3 000 mm. Svařovací zdroje MIG/MAG firmy CLOSS 403, 503, 553, 603 pro díly rozmanitých tvarů a rozměrů. Odstranění pnutí žíháním nebo vibračně.
Návary – bronz (TIG MAG), nerez (pod tavidlem).
Svařování ozubených kol za předohřevu v karuselové peci do průměru 2 000 mm. Svařování natupo. Zbrušování.

Moření – moření ve feropuru (NaH + NaOH), plechy od tl. mm, trubky od Js 25, max. délky 6 000 mm. Moření v HCI, plechy do tl. 5 mm, trubky do Js 25, max. délky 6 000 mm. Moření nerezi ponorem. Moření nerezi postřikem. Rozměry van 1 000 mm x 2 200 mm x 6 000 mm, max. hmotnost vsázky 4 000 kg.

 

Iontová nitridace

Nádoba 1 průměr součásti 650 mm
délka součásti 7 400 mm
hmotnost vsázky 8 000 kg
Nádoba 2 průměr součásti 1 100 mm
délka součásti:  
– závěsná 4 300 mm
– postavená 5 000 mm
hmotnost vsázky:  
– zavěšená 8 000 kg
– postavená 12 000 kg
Nádoba 3 průměr součásti 1 100 mm
délka součásti 2 000 mm
hmotnost vsázky 5 000 kg


Ve spolupráci s ostatními provozy nabízíme:

Dělení materiálu – vodním paprskem do tl. 50 mm, pálením do tl. 220 mm, řezáním.
Žíhání – žíhací komory: 4 000 mm x 3 500 mm x 8 200 mm; 3 000 mm x 3 800 mm x 9 200 mm; hmotnost 32 000 kg.

 

Kalení, zušlechťování, chemicko-tepelné zpracování – díly do průměru 750 mm, délky 1 800 mm, hmotnost 2 500 kg

Tepelné zpracování štíhlých dílců – hlubinná pec, olej, voda. Pro díly max. průměru 800 mm, délky 7 000 mm, hmotnosti 10 000 kg.

Tlakovzdušné tryskání – pro díly max. průměru 8 000 mm x 4 500 mm x 3 500 mm, hmotnosti do 32 000 kg.

 

img img

 

 
Design by TRINET a.s.