Přednáška o technické normalizaci ve ŽĎAS, a.s.

Cílem semináře je seznámit účastníky se současným stavem hutního průmyslu a možného vlivu nových materiálů a technologií, s novou organizací normalizace ve ŽĎAS, s matematickým zpracováním mechanických zkoušek konstrukčních ocelí a dále s výběrem ocelí pro žárové pozinkování ponorem.  Zástupci ŽĎAS, a.s. si připravili přednášku pod názvem Technická normalizace ve ŽĎAS, a.s. včera a dnes. Více informací viz http://www.cstn.cz/.

 
Design by TRINET a.s.